Aktualnie prowadzimy zapisy na program Work and Travel, Internship USA, Praca w Australii Zapraszamy! 
  USA
 
  AUSTRALIA
 
  karty ISIC, EURO<26...
 
  tanie noclegi   Karta  ISICITICGO25EURO 26

KARTA ISIC
INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD
__

MIĘDZYNARODOWA LEGITYMACJA
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW ISIC


POLECAMY!
KARTA NAJBARDZIEJ UNIWERSALNA!

Karta honorowana w ponad 100 krajach na całym świecie, niezbędna w podróży do USA, Kanady i Australii.

ISIC jest jedynym uznawanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym status studenta. Legitymacja przysługuje studentom studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, uczniom szkół średnich i gimnazjów, powyżej 12 roku życia.

ISIC uprawnia do korzystania ze 150.000 zniżek w ponad 100 krajach na całym świecie oraz upoważnia do korzystania z wielu specjalnych usług przeznaczonych wyłącznie dla jej posiadaczy (muzea, linie lotnicze, restauracje, kina i wiele innych).

Pełną listę punktów na całym swiecie honorujących kartę - znajdziesz TUTAJ

Karta posiada ubezpieczenie ważne na całym swiecie oraz na terenie Polski (polisę ubezpieczeniową otrzymuje się przy zakupie karty) - szczegóły niżej.

Legitymacja ta została wprowadzona w 1968r. w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla uczniów i studentów na całym świecie. Od tamtej pory ponad 90 milionów osób skorzystało z legitymacji ISIC w ich rodzinnym kraju jak również podczas podróży zagranicznych.

W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymują zniżki na towary, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ zniżkodawcy traktują legitymację ISIC na równi z lokalną legitymacją studencką. Liczne instytucje akademickie i stowarzyszenia studenckie zaadoptowało ISIC jako legitymację studencką swojej uczelni.

 • Pobierz aplikację TUTAJ.
KOSZT KARTY 69 PLN
Wyrobienie karty zajmuje kilka minut - w biurze FOSTER dane posiadacza są drukowane,
a nie wypisywane ręcznie - potrzebne jest zdjęcie oraz ważny dokument potwierdzający status studenta.


Ubezpieczenie za granicą dla posiadaczy kart ISIC

Nie musisz wykupywać ubezpieczenia na uczelni - Twoja karta je zawiera.

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochrona ubezpieczeniową w zakresie:

1) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
2) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii)
 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby towarzyszącej
 • ubezpieczenie kosztów pobytu oraz transportu osoby wezwanej do towarzyszenia
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie assistance
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Opcjonalnie po dokonaniu dodatkowej opłaty można się doubezpieczyć w zakresie:
 • wyczynowego uprawiania sportu oraz odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu prywatnym (+20 PLN do ceny karty)
 • ubezpieczenia na terytorium USA, Kanady, Australii oraz Japonii (+70 PLN do ceny karty)
Zakres ubezpieczenia:

Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:
 • koszty leczenia szpitalnego - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi operacyjne - do 250 000 PLN
 • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza - do 250 000 PLN
 • dojazd lekarza - do 250 000 PLN
 • leczenie stomatologiczne - do 800 PLN
 • poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży - do 250 000 PLN
 • koszty transportu i repatriacji- do 250 000 PLN
 • koszty ratownictwa i poszukiwania - do 20 000 PLN
 • assistance - do 250 000 PLN
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu
Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:
 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeźwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.
Postępowanie w razie wypadku za granicą

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem COMPENSY pod numerem:

tel. +48 22 570 47 09

fax. +48 22 874 46 12

czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniuUbezpieczenie w Polsce dla posiadaczy kart ISIC

Bez względu czy podróżujesz czy nie, nie zaszkodzi się ubezpieczyć. Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce gwarantuje Twoja legitymacja ISIC.

Na mocy umowy zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń COMPENSA S.A posiadacz ważnej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ISIC-PTSM, ITIC, IYTC jest objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków:
 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 25 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 15 000 PLN
 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - 1 500 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 10 do 60 dnia pobytu w szpitalu
Wyłączenia:

Odpowiedzialność COMPENSA S.A. nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.:
 • leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań,
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeŸwości,
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu.
Postępowanie w razie wypadku na terenie Polski

W razie nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie kraju (RP) należy dokonać zgłoszenia szkody w Oddziale COMPENSY lub za pośrednictwem strony internetowej COMPENSY. Szczegółowy wykaz oddziałów znajduje się na stronie internetowej: www.compensa.pl. Mozna również skorzystać z pomocy:

COMPENSA KONTAKT

Z telefonów stacjonarnych:

0 801 120 000

Z telefonów komórkowych:

(22) 501 61 00

Faks:

(22) 501 63 09ISIC Help Line

"ISIC Help Line" jest bezpłatną, wielojęzyczną alarmową linią telefoniczną przeznaczoną dla posiadaczy legitymacji do korzystania tylko w nagłych wypadkach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, kiedy potrzebujesz po prostu skontaktować się z biurem wystawiającym ISIC w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej www.isic.org.

Help Line działa na zasadzie "collect call" - koszt rozmowy opłacony jest przez żądanego abonenta.

Będąc w nagłej potrzebie w trakcie pobytu za granicą możesz przez 24 godziny na dobę, w kilku najważniejszych językach świata uzyskać pomoc w przypadku:
zagubienia dokumentów podróżnych - zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zastępczych potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bądź lekarstw niedostępnych w kraju pobytu (koszty wysyłki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji)
potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewającego się w języku polskim
potrzeby kontaktu z najbliższą placówką dyplomatyczną RP
potrzeby przesłania pilnych wiadomości do rodziny
UWAGA!!!
Wszelkie w/w usługi świadczone są w wypadkach nagłych i uzasadnionych.
Wszelkie koszty wysyłki, wystawienia nowych dokumentów itp. obciążają posiadacza legitymacji.

W celu skorzystania z pomocy "ISIC Help Line" należy zadzwonić do centrali międzynarodowej kraju, w którym przebywasz, a następnie poprosić o połączenie z numerem "ISIC Help Line" - znajdziesz go na odwrocie swojej legitymacji (oraz na dole strony). Jeżeli jesteś użytkownikiem ISIConnect połączenie z Help Line możesz także uzyskać wybierając 7 w menu głównym.

Po uzyskaniu połączenia należy podać operatorowi:
 1. numer legitymacji ISIC (12-cyfrowy numer na hologramie)
 2. narodowość
 3. język, w którym chcesz rozmawiać
 4. rodzaj problemu
tel. +44 20 8762 8110
 
   
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.